INTERNATIONAL BASKETBALL ACADEMY:

Četverogodišnji ciklus rada sa uzrasnom kategorijom od 14 do 18 godina starosti u nastavnom programu sinergije redovne i PB+ nastave na engleskom jeziku.