PROGRAMI NACIONALNIH KOŠARKAŠKIH FEDERACIJA:

U svojoj pola stoljeća dugoj košarkaškoj karijeri bio sam

IZBORNIK/TRENER 12 državnih selekcija

Košarka budućnosti uvijek je tražila vizionarske projekte kakav je PB+ čija domino tehnologija je od neprocjenjive koristi i sigurno donosi novu profitabilnu vrijednost na tržištu.