18.04.2020. ISTANBUL – NATJECANJE TIKA BASKET 1×1, 2×2, 3×3 – ODGOĐENO!!!

Istanbul, 18.04.2020.  promocija projekta Basketball+ i natjecanje TIKA basket 1×1,2×2,3×3 ISTANBUL, OTVORENO NATJECANJE U JEDNOJ (1) UZRASTNOJ KATEGORIJI (2003.) Svi igrači sa zlatnim medaljama i njihovi izbornici sa natjecanja u Zagrebu, Istanbulu i Žuljani ulaze u bubanj i konkuriraju (osam (8) igrača i dva (2) izbornika) za TOP nagradu „DOŽIVI NBA UŽIVO“ na javnom izvlačenju…

25.-30.06.2020. ŽULJANA – MEĐUNARODNO EU NATJECANJE TIKA BASKET 1×1, 2×2, 3×3 – ODGOĐENO!!!

Žuljana, 25. – 30.06.2020. TIKA BASKET  Europa – natjecanje TIKA basket 1×1,2×2,3×3 ŽULJANA, POZIVNO MEĐUNARODNO NATJECANJE U JEDNOJ (1) UZRASNOJ KATEGORIJI (2003.) HRVATSKA, BOSNA I HERCEGOVINA, CRNA GORA, TURSKA, AUSTRIJA, MAĐARSKA, SLOVENIJA, ITALIJA. OSAM (8) EKIPA PODIJELJENIH U DVIJE (2) GRUPE Svi igrači sa zlatnim medaljama i njihovi izbornici sa natjecanja u Zagrebu, Istanbulu i…

2020. USA – DOŽIVI NBA UŽIVO!

2020. USA – DOŽIVI NBA UŽIVO! Nagrada za 10 učesnika natjecanja TIKA basket Svi igrači sa zlatnim medaljama i njihovi izbornici sa natjecanja u Zagrebu, Istanbulu i Žuljani ulaze u bubanj i konkuriraju (osam (8) igrača i dva (2) izbornika) za TOP nagradu „DOŽIVI NBA UŽIVO“ na javnom izvlačenju 30.06.2020.godine u Žuljani. KONTAKT

2020. ZAGREB INTERNET – EDUKACIJSKE IGRE

INTERNET EDUKACIJSKE IGRE: BONTON, EKOLOGIJA, SAVJETNIK, PRVA POMOĆ, KULTURA, MUDROSTI … Lijepu i korisnu mladost nemoguće je zamisliti bez stjecanja znanja i iskustva koje je korisno do kraja životnog vijeka. Zbog toga nudimo našim članovima edukaciju istih sa željom da budu društveno korisni. U prilogu su internet edukacijske igre na različite teme. Misli i pokreni…